תקנון - אשטנגה יוגה תל אביב | יוגה תל אביב

תקנון

מדיניות תשלומים הארכות וביטולים ב'רויטל יוגה'
תלמיד חדש מחויב במילוי הצהרת בריאות לפני כניסתו לשיעור הראשון.

לא ניתן להאריך את תוקף המנויים פרט למקרים הבאים:
הארכות או הקפאות יינתנו רק למנויי כניסה חופשית – שנתית וחצי שנתית בלבד.
(לא לרוכשי כרטיסיות) עקב מילואים או נסיעה לחו"ל בהודעה לרויטל בע"פ או בדואר אלקטרוני,
למנוי חצי שנתי – הקפאה עד שבוע לתקופת המנוי.
למנוי שנתי – הקפאה עד שבועיים לתקופת המנוי.
לא יינתנו הארכות רטרואקטיביות.

במקרה של מחלה/ פציעה/ בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך למשך תקופה העולה על שבועיים
יוארך תוקף המנוי רק פעם אחת בתקופת המנוי השנתית בלבד.

יש להודיע על כך לרויטל מראש ובהקדם האפשרי.

המנוי והכרטיסייה אישיים ואינם ניתנים להעברה.
נפתחת בפניכם האפשרות למכור או להעביר שיעורים שנותרו במנוי לתלמיד אחר -
באחריותכם להודיע לרויטל על השינוי במנוי.

כל מנוי מוגבל לתקופת זמן שהוגדרה בזמן רכישתו.

 

מדיניות ביטול עסקאות:

ב'רויטל יוגה' מדיניות ביטול עסקאות מבוסס על תקנות הגנת הצרכן
ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מרגע ביצועה, ובלבד שהביטול יעשה פחות מ- 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
'רויטל יוגה' אינה נושאת בהחזר כספי לתלמידיה בגין מנוי שנרכש ולא מומש, בחלקו או במלואו.

 

שינויים בלוח הפעילות

הפעילות ב 'רויטל יוגה' מכבדת את חגי ומועדי ישראל.
לא יינתנו הארכות או הקפאות מנויים עקב שינויים בלוח השיעורים בחגים ומועדים.
'רויטל יוגה' שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת ללא הודעה מראש.

רכישת מנוי ב'רויטל יוגה' מהווה הסכמה בפועל לכללים הנ"ל

אני מזמינה אותך לבוא לשיעור הכרות ולהתנסות בדרך מופלאה זו, דרך שמחברת אותנו לחיים.

בואו לגלות חיים חדשים!

לתאום שיעור ניתן להתקשר לרויטל 054-4555302 או למלא טופס צור קשר

אשמח אם תדרגו